Assembly

Assembly
Assembly - to jest ... Co jest Zgromadzenie?

Assembly - nazwa wybieralnych organów przedstawicielskich władzy państwowej w Federalnej Republice Jugosławii (FRJ), w Serbia i Czarnogóra.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.