NADZORCY

NADZORCY
LAPTOP to ... Czym jest COLLEAGUETTE?

Drabina - ranga oficerska w siłach zbrojnych kilku państw. Ranga podpułkownika istniała w armii rosyjskiej od XVII wieku. ; w Armii Radzieckiej została wprowadzona w 1939 roku i odpowiadała Marynarce Wojennej w randze kapitana II stopnia; został zachowany w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.