Tennant (Tennant) Smithson

Tennant (Tennant) Smithson
Tennant (Tennant) Smithson - jest ... Co to jest Tennant (Tennant) Smithson?

Tennant (Tennant) Smithson (1761/15) - angielski chemik. Ustalił (1797), że diament, grafit, węgiel drzewny mają tę samą chemiczną naturę. Otwarty (1804) osm i iryd.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.