Federalist

Federalist
Federalist - w ... Co to federalist?

Federalist - partia polityczna w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat. 18 - początek. XIX wiek. ; wyraził interesy dużych handlowców i część właścicieli niewolników, starał się wzmocnić rząd federalny USA.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.