Zeolity

Zeolity
Zeolity - to ... co zeolity?

zeolity - glinokrzemiany, strukturę krystaliczną, która jest utworzona przez czworościennych fragmenty SiO4 i ALO4, połączonych wspólnym wierzchołków trójwymiarowego szkieletu penetrowane przez jam i kanałów. W tych ostatnich znajdują się cząsteczki wody i metalu, amonu i kationów, które mogą selektywnie wybierać i ponownie wchłaniać różne substancje, na przykład woda, a także kationy wymienne. Występują w przyrodzie (przez pochodzenie, głównie niskotemperaturowe minerały hydrotermalne), są uzyskiwane sztucznie. Adsorbenty, wymieniacze jonowe, sita molekularne.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.